Firma-ordning

Vi kører gerne ud til dit firma!!
Få dine kollegaer med på ideen og lav en bestilling på min. 20 stk. kyllinger – så kommer 
kyllingebussen fordi (f.eks. kl. 16.00 lige før arbejdsdagen slutter).
Vi kan også lave en aftale om en fast dag i måneden hvor bussen kommer forbi dit firma.

den danske landkylling